Hírek

Szárítók, tisztítók, tárolók támogatása

2016. június 6.
Szárítók, tisztítók, tárolók támogatása
Szárítók, tisztítók, tárolók támogatása
Szárítók, tisztítók, tárolók támogatása

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cm-felhvs

 

Összefoglaló

a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” jogcímhez

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19,68 Mrd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 190 db

A beadási időszak 2016. augusztus 5-től kezdődik.

 

Támogatható tevékenységek:

A) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

 • - Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések).
 • - Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése. Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.
 • - Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig).

 

B) célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja a telepen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg:

 • - Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • - Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a terményszárítók, terménytisztítók és terménytárolók energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • - Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

 

Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • - Általános költségek (max. 5%).
 • - A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (telepi infrastruktúra), valamint az üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (max. 15%, anyagmozgatás, vagyonvédelem gépei: max. támogatás 5 millió Ft).
 • - Ingatlan vásárlása (max. 2%).

Az A) célterülethez kapcsolódóan:

 • - a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,
 • - anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),
 • - porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,
 • - a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,
 • - terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3) vagy felújítása,
 • - telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,
 • - fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,
 • - termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),
 • - silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,
 • - telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,
 • - terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

A B) célterülethez kapcsolódóan:

 • - egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 

A 6 és 24 hónapos szabály:

A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Közbeszerzés:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre.

 

A támogatás mértéke, összege:

 • - Egyéni projekt esetén max. 100 millió Ft, kollektív projekt esetén max. 300 millió Ft.
 • - A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • - A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • - A kollektív módon végrehajtott projektek összesen 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

!! Szárítók beszerzése a felhívás 3.1.1. A) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Szárítók korszerűsítése a felhívás 3.1.1. B) pontja alapján: max. támogatás 10 millió Ft.

!! Önállóan nem támogatható tevékenységek max. támogatás: 20 millió Ft.

 

Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

 • - igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • - a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

2. Kollektív beruházás keretében is van lehetőség támogatási kérelem benyújtására.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek, továbbá nem lehetnek egymásnak partner, illetve kapcsolódó vállalkozásai.

 

Benyújtás határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség. A 2016. október 5. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük minél hamarabb küldje vissza címünkre a kitöltött adatlapot és a mellékleteket.

További híreink

Agrártámogatási Hírlevél 2020. június
Agrártámogatási Hírlevél 2020. január-február
Agrártámogatási Hírlevél 2019. december
Agrártámogatási Hírlevél 2019. október

szombat január 23

8°C Szemerkélő eső

MSN weather

Hírlevél

Legyen naprakész, értesüljön időben az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról, hírekről.

Partnereink

Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
készítette: FekiWebstudio.hu

© 2014 agrion.hu | Minden jog fenntartva | Jogi nyilatkozat | Impresszum | RSS