Hírek

Borászati támogatás

2016. július 12.
Borászati támogatás
Borászati támogatás
Borászati támogatás

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgt-tmogat-felhvs

 

Összefoglaló

a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatásajogcímhez

 

 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd Ft.

 

A támogatott projektek várható száma: 500 db

 

A beadási időszak 2016. szeptember 12-től kezdődik.

 

Támogatható tevékenységek:

 

A felhívás keretében a TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti, Annex I. terméknek minősülő (2204, 2209, 2307, 2308 KN kód szerinti) borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó projektek támogathatóak az alábbi célterületi bontásban:

 

A) Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.

2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó és környezetterhelést csökkentő tevékenységek, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 • Ø Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Ø Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Ø Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Ø Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése.

Új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 • Ø Az anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése).
 • Ø Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése.

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 • Ø Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely energiafogyasztását.

 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Ø Általános költségek;
 • Ø Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • Ø Telepi infrastruktúra fejlesztése (pl. kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése): max. 15% az összes elszámolható költségre vetítve;
 • Ø Ingatlan vásárlása: max. 2% az összes elszámolható költségre vetítve;
 • Ø A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése: max. 3% az összes elszámolható költségre vetítve;
 • Ø Bortároló tartálykapacitás bővítése (kivéve hűthető tartályok, illetve a technológiai rendszer részét képező pl. puffertartály): max. 20% az összes elszámolható költségre vetítve;
 • Ø Fahordó vásárlása: max. 10 000 000 Ft támogatás

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • Ø erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó) beszerzése;
 • Ø a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása.

 

 

A 6 és 24 hónapos szabály:

A támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

 

Közbeszerzés:

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre.

 

 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 200 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

közép-magyarországi régióban (KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a,

a nem közép-magyarországi régióban (KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében, illetve konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

 

Támogatási kérelem benyújtására jogosult:

 

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;

b.) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c.) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

2. Termelői csoport és termelői szervezet az alábbi feltétel teljesülése esetén jogosult támogatásra:

a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből6 kell származnia.

 

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b.) a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c.) a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

A Világörökségi területen megvalósuló projektek 100-ból 6 plusz pontot kapnak!

 • Fertő/Neusidlersee Kultúrtáj Világörökség Területe: Fertőboz, Fertőd, Fertőhomok, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Hegykő, Hidegség, Nagycenk, Sarród, Sopron (Balf) igazgatási területe.
 • Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj (5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet)
 • Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete

(7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet 2. §-ában írtak szerint védelemben részesülő ingatlanok)

 

 

Benyújtás határideje:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 11-ig van lehetőség. A 2016. november 11. értékelési határnapig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

 

Amennyiben pályázni szeretne, kérjük minél hamarabb küldje vissza címünkre a kitöltött adatlapot és a mellékleteket.

További híreink

Agrártámogatási Hírlevél 2020. június
Agrártámogatási Hírlevél 2020. január-február
Agrártámogatási Hírlevél 2019. december
Agrártámogatási Hírlevél 2019. október

szombat január 23

8°C Szemerkélő eső

MSN weather

Hírlevél

Legyen naprakész, értesüljön időben az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokról, hírekről.

Partnereink

Alpokalja - Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület
készítette: FekiWebstudio.hu

© 2014 agrion.hu | Minden jog fenntartva | Jogi nyilatkozat | Impresszum | RSS